Bobovita Brandbook 2016

Projekt i skład brandbooku na rok 2016 dla Bobovity. 

klient: Nutricia/bobovita
agencja: Hi.advertising